Vereniging Vrienden Martinikerk

Vereniging Vrienden van de Martinikerk 
De Vereniging Vrienden Martinikerk is in 1982 opgericht en bevordert de belangstelling voor de historische Martinikerk. Zij bekostigt jaarlijks een concreet project en dient daarmee het behoud, het herstel en de verfraaiing van de Martinikerk. Dankzij de VVM is bijvoorbeeld het gedenkteken van Wessel Gansfort in ere hersteld en is het uurwerk in de Librije (oude bibliotheek) gerestaureerd.

Voor een bedrag van tenminste € 15,00 per jaar bent u al vriend(in) en voor € 500,00 of meer vriend(in) voor het leven. Daarnaast zijn giften en periodieke schenkingen welkom. Nieuwe vrienden ontvangen als blijk van waardering een prachtige CD met muziek op het hoofdorgel van de Martinikerk. Zelfs de mogelijkheid voor een gratis rondleiding op afspraak behoort tot het welkomstpakket. Verder ontvangen vrienden drie keer per jaar het blad Miniatuur. Ieder jaar is er een ledenvergadering en daarna een lezing in het schip van de kerk. Tijdens de Sint Martinusactiviteiten vóór en op 11 november wordt aan leden en niet-leden een lunchconcert aangeboden.

De vereniging is een culturele ANBI-instelling en dat betekent dat u binnen bepaalde grenzen bijdragen fiscaal voor 125% kunt aftrekken. Op de website van de VVM vindt u nadere informatie over doel, beleid, jaarverslagen en bestuurssamenstelling. 

Op woensdag 12 juli 2017 bestond de Vereniging 35 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is aan de Martinikerk een glas-in-loodraam geschonken en zijn de beenderen van Wessel Gansfort herplaatst die na de verbouwing in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw waren verdwenen.

Raam zz Wessel Gansfort Foto Hans Mulder CSC 2718

Klik hier om u aan te melden als lid van de VVM.


Uiteraard kunt u ook een e-mail bericht sturen naar .