Over ons

Stichting Martinikerk
De Stichting Martinikerk Groningen is in 1975 opgericht. De stichting heeft een drieledige doelstelling:
- onderdak bieden aan de wijkgemeente van de PKN voor de zondagse eredienst;
- het in stand houden van de kerk in de zin van de Monumentenwet;
- het genereren van inkomsten t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw.

Hiertoe wordt de kerk verhuurd ten behoeve van evenementen zoals concerten, orgelopnames, congressen, trouwerijen, uitreikingen, uitvaartbijeenkomsten etc.

 


Bestuur Stichting Martinikerk
- Jaap Wolters – voorzitter
- secretaris (vacant)
- Jos Westra – penningmeester
- Roel de Jong - lid
- Vacant – lid
- Vacant – lid
- Geert Kuiper - lid

 

Beloningsbeleid van de Stichting Martinikerk: alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.


Medewerkers
- Jan Haak – beheerder / verhuur (Martinikerk)
- Kristian Buitink – verhuur  (Nieuwe Kerk en Lutherse Kerk)
- Antoine van der Meer – financiële administratie en vrijwilligersbeleid


Titulair organisten
- Leo van Doeselaar
- Erwin Wiersinga